Câu hỏi:

26/01/2022 233

Câu 1. Đâu không phải là đặc trưng của độ bền?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Độ dãn dài tương đối là đại lượng đặc trưng của độ dẻo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 6. Bản chất của độ cứng là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 932

Câu 2:

Câu 3. Bản chất của độ dẻo là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 505

Câu 3:

Câu 8. Vật liệu nào sau đây có độ cứng cao?

Xem đáp án » 26/01/2022 461

Câu 4:

Câu 5. Đâu là đặc trưng của độ dẻo?

Xem đáp án » 26/01/2022 460

Câu 5:

Câu 12. Vật liệu vô cơ có độ bền nhiệt như thế nào?

Xem đáp án » 26/01/2022 308

Câu 6:

Câu 14. Ứng dụng của vật liệu compozit nền vật liệu hữu cơ là:

Xem đáp án » 26/01/2022 210

Bình luận


Bình luận