Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí có đáp án (Mới nhất)

  • 1134 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy khái niệm về tự động hóa?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các khái niệm về tự động hóa là: máy tự động, người máy công nghiệp, dây chuyền tự động.


Câu 2:

Câu 2. Người ta chia máy tự động làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người ta chia máy tự động làm hai loại: máy tự động cứng và máy tự động mềm.


Câu 3:

Câu 3. Em hãy cho biết có loại máy tự động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người ta chia máy tự động làm hai loại: máy tự động cứng và máy tự động mềm.


Câu 4:

Câu 4. Con người tham gia vào hoạt động của máy tự động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.


Câu 5:

Câu 5. Khái niệm về máy tự động cứng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Máy tự động cứng là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu cam. Máy tự động mềm là máy có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công các loại chi tiết khác nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Chau
17:51 - 28/02/2022

câu 10: đáp án C