Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi có đáp án (Mới nhất)

  • 1696 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Chương trình Công nghệ 11 giới thiệu mấy phương pháp chế tạo phôi?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các phương pháp chế tạo phôi được giới thiệu là: phương pháp đúc, phương pháp gia công áp lực và phương pháp hàn.


Câu 2:

Câu 2. Sản phẩm đúc:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Bản chất của phương pháp đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại lỏng kết tinh và nguội người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước của lòng khuôn.


Câu 3:

Câu 3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát gồm mấy bước chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các bước của quá trình đúc trong khuôn cát là:

+ Bước 1: Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn

+ Bước 2: Tiến hành làm khuôn

+ Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu

+ Bước 4: Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn


Câu 4:

Câu 4. Bước 1 của quy trình đúc trong khuôn cát là?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các bước của quá trình đúc trong khuôn cát là:

+ Bước 1: Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn nên A đúng

+ Bước 2: Tiến hành làm khuôn nên B sai

+ Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu nên C sai

+ Bước 4: Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn nên D sai


Câu 5:

Câu 5. Thực tế, có mấy phương pháp gia công áp lực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trên thực tế có nhiều phương pháp gia công áp lực, nhưng chương trình Công nghệ 11 chỉ giới thiệu 2 phương pháp là rèn tự do và dập thể tích.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận