Câu hỏi:

26/01/2022 294

Câu 15. Lỗ ngang thuộc vị trí nào trên pit-tông?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trên thân pit-tông có lỗ ngang để lắp chốt pit-tông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động tịnh tiến?

Xem đáp án » 26/01/2022 1,653

Câu 2:

Câu 1. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có mấy nhóm chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 891

Câu 3:

Câu 8. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động quay tròn?

Xem đáp án » 26/01/2022 546

Câu 4:

Câu 9. Khi động cơ làm việc, pit-tông sẽ nhận lực từ đâu?

Xem đáp án » 26/01/2022 543

Câu 5:

Câu 12. Nhiệm vụ của trục khuỷu là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 502

Câu 6:

Câu 3. Chi tiết chính của nhóm thanh truyền là:

Xem đáp án » 26/01/2022 308

Bình luận


Bình luận