Câu hỏi:

26/01/2022 497

Câu 12. Nhiệm vụ của trục khuỷu là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trục khuỷu có nhiệm vụ chính là nhận lực từ thanh truyền để tạo momen quay kéo máy công tác. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động tịnh tiến?

Xem đáp án » 26/01/2022 1,647

Câu 2:

Câu 1. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có mấy nhóm chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 871

Câu 3:

Câu 8. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động quay tròn?

Xem đáp án » 26/01/2022 539

Câu 4:

Câu 9. Khi động cơ làm việc, pit-tông sẽ nhận lực từ đâu?

Xem đáp án » 26/01/2022 537

Câu 5:

Câu 3. Chi tiết chính của nhóm thanh truyền là:

Xem đáp án » 26/01/2022 305

Câu 6:

Câu 15. Lỗ ngang thuộc vị trí nào trên pit-tông?

Xem đáp án » 26/01/2022 287

Bình luận


Bình luận