Câu hỏi:

26/01/2022 227

Câu 14. Bên trong đầu to thanh truyền có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lắp bạc lót hoặc ổ bi bên trong đầu to thanh truyền để giảm ma sát.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động tịnh tiến?

Xem đáp án » 26/01/2022 1,650

Câu 2:

Câu 1. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có mấy nhóm chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 882

Câu 3:

Câu 8. Khi động cơ làm việc, chi tiết nào chỉ chuyển động quay tròn?

Xem đáp án » 26/01/2022 542

Câu 4:

Câu 9. Khi động cơ làm việc, pit-tông sẽ nhận lực từ đâu?

Xem đáp án » 26/01/2022 539

Câu 5:

Câu 12. Nhiệm vụ của trục khuỷu là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 499

Câu 6:

Câu 3. Chi tiết chính của nhóm thanh truyền là:

Xem đáp án » 26/01/2022 306

Câu 7:

Câu 15. Lỗ ngang thuộc vị trí nào trên pit-tông?

Xem đáp án » 26/01/2022 290

Bình luận


Bình luận