Câu hỏi:

05/06/2020 1,499

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định sau? Dòng điện là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào dưới đây là sai? Một bóng đèn đang sáng, quạt điện đang chạy chứng tỏ:

Xem đáp án » 05/06/2020 2,185

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK