Bài tập ví dụ Định tính về dòng điện

  • 1351 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định sau? Dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích


Câu 2:

Khẳng định nào dưới đây là sai? Một bóng đèn đang sáng, quạt điện đang chạy chứng tỏ:

Xem đáp án

Đáp án là C

Các dụng cụ điện khi có dòng điện chạy qua chúng mới có thể hoạt động. Một bóng đèn đang sáng, quạt điện đang chạy chứng tỏ có dòng điện chạy qua chúng. Chúng đang tiêu thụ năng lượng và các hạt mang điện đang chuyển dời trong dây dẫn


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận