Câu hỏi:

06/06/2020 18,860

Van an toàn bơm dầu mở khi:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Vì để giảm áp suất dầu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 19,613

Câu 2:

Khi dầu qua két làm mát dầu thì:

Xem đáp án » 06/06/2020 17,498

Câu 3:

Có mấy phương pháp bôi trơn?

Xem đáp án » 06/06/2020 13,994

Câu 4:

Hệ thống bôi trơn có bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án » 06/06/2020 12,485

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,644

Câu 6:

Đâu là bề mặt ma sát?

Xem đáp án » 06/06/2020 10,141

Bình luận


Bình luận