Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 25: Hệ thống bôi trơn có đáp án

  • 3693 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tác dụng của dầu bôi trơn:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Có mấy phương pháp bôi trơn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là bôi trơn cưỡng bức, bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu, bôi trơn vung té.


Câu 3:

Có những phương pháp bôi trơn nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Hệ thống bôi trơn có bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Van an toàn bơm dầu mở khi:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì để giảm áp suất dầu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận