Câu hỏi:

06/06/2020 2,277

Tác dụng của dầu bôi trơn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 19,632

Câu 2:

Van an toàn bơm dầu mở khi:

Xem đáp án » 06/06/2020 18,889

Câu 3:

Khi dầu qua két làm mát dầu thì:

Xem đáp án » 06/06/2020 17,511

Câu 4:

Có mấy phương pháp bôi trơn?

Xem đáp án » 06/06/2020 14,010

Câu 5:

Hệ thống bôi trơn có bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án » 06/06/2020 12,494

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,654

Câu 7:

Đâu là bề mặt ma sát?

Xem đáp án » 06/06/2020 10,165

Bình luận


Bình luận