Câu hỏi:

06/06/2020 599

Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những chất có thể lấy ra ở dầu mỏ là xăng, dầu hỏa, dầu diezen, dầu nhờn. Dầu mỏ còn có thể để chế tạo nước hoa, tơ sợi nhân tạo, chất dẻo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,185

Câu 2:

Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí.

Xem đáp án » 06/06/2020 4,400

Câu 3:

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không? Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,741

Câu 4:

Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,886

Câu 5:

Đọc các thông tin dưới đây và cho biết: Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? Sử dụng khi sinh học có lợi gì?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 1,293

Câu 6:

Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,241

Câu 7:

Than đá được sử dụng vào những việc gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,039

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK