Câu hỏi:

06/06/2020 361

Chọn đáp án đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Đổi đơn vị: 1 A = 1000 mA = 1000 000 μA

1mA = 0,001 A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK