Bài tập ví dụ Đổi đơn vị cường độ dòng điện

  • 1423 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi đơn vị: 1 A = 1000 mA = 1000 000 μA

1mA = 0,001 A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận