Bài tập tự luyện Đổi đơn vị cường độ dòng điện

  • 1429 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là A

1 A = 1000 mA; 1 mA = 0,001 A


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi 1 mA = 0,001 A.

Nên 1 mA < 0,05 A < 0,9 A < 3 A


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Đổi  1 mA = 1000 μA nên 0,22 mA = 220 μA


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

Đổi  1 mA = 1000 μA; 1 A = 1000 mA.

Đổi các đáp án về cùng đơn vị mA, ta có

A. 500 mA < 100 mA < 0,9 mA < 900 mA

B. 30 mA < 100 mA < 50 mA < 900 mA

C.10 mA < 0,05 mA < 90 mA < 900 mA

D.100 mA < 200 mA < 300 mA < 500 mA


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận