Câu hỏi:

06/06/2020 635

Chọn đáp án đúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Đổi đơn vị: 1 kV = 1000 V = 1 000 000 mV; 1 V = 1000 mV

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK