Câu hỏi:

23/09/2019 24,904

Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt với các nước phương Tây ?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bởi vì thông qua hoạt động truyền giáo và buôn bán, phương Tây thực hiện thăm dò tình hình Việt Nam để phục vụ âm mưu xâm lược

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế, nhà Nguyễn đã làm gì?  

Xem đáp án » 23/09/2019 25,777

Câu 2:

Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 22,692

Câu 3:

Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 21,645

Câu 4:

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 19,509

Câu 5:

Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?    

Xem đáp án » 23/09/2019 14,678

Câu 6:

Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 12,872

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK