Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 27 (có đáp án): Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

  • 4261 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?    

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.134)


Câu 2:

Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đối với các nước phương Tây nhà Nguyễn tỏ ra dè dặt, đề phòng và ngày càng khắt khe trong quan hệ ngoại giao. Về sau nhà Nguyễn cấm hẳn buôn bán với các nước phương Tây, thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng", khước từ tàu buôn từ phương Tây đến.


Câu 3:

Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế, nhà Nguyễn đã làm gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nho giáo có nội dung phù hợp với giai cấp thống trị phong kiến, vì đề cao và bảo vệ lợi ích của nhà Vua, do vậy nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo và hạn chế các tôn giáo khác để củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.


Câu 4:

Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.137)


Câu 5:

Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Vào thế kỉ XVIII, do được tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến từ phương Tây thông qua nhiều con đường: truyền giáo, buôn bán, du học, đi sứ,… nên kĩ thuật của Việt Nam có nhiều tiến bộ vượt bậc so với trước (sự ra đời của các loại máy chạy bằng hơi nước)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận