Câu hỏi:

23/09/2019 8,209

Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diễn ra ở những khu vực nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-140, lược đồ hình 65)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế, nhà Nguyễn đã làm gì?  

Xem đáp án » 23/09/2019 25,768

Câu 2:

Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt với các nước phương Tây ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 24,888

Câu 3:

Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 22,676

Câu 4:

Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 21,641

Câu 5:

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 19,497

Câu 6:

Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào ?    

Xem đáp án » 23/09/2019 14,676

Câu 7:

Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 12,869

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK