Câu hỏi:

06/06/2020 368

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ gió.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng mà bạn biết.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,292

Câu 2:

Ghép các tấp phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 892

Câu 3:

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Xem đáp án » 06/06/2020 567

Câu 4:

Đọc các thông tin trên và chọn trả lời đúng cho các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn.

b. Sự thụ tinh.

Xem đáp án » 06/06/2020 551

Câu 5:

Đọc các thông tin trên và chọn trả lời đúng cho câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hợp tử phát triển thành gì?

a) Hạt.

b) Phôi.

Xem đáp án » 06/06/2020 457

Câu 6:

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết.

Xem đáp án » 06/06/2020 443

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK