Câu hỏi:

06/06/2020 2,381

Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để giảm thiệt hại do côn trùng đối với cây cối, hoa màu: Ta hoặc là sử dụng giống cây chống sâu bệnh, diệt các mầm mống sâu bệnh trước khi gieo trồng, hoặc sử dụng các biện pháp (phun thuốc hóa học, bắt sâu,…) để làm giảm số lượng côn trùng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

Xem đáp án » 06/06/2020 5,015

Câu 2:

Hãy vẽ hoặc viết sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,601

Câu 3:

Nêu một vài cách diệt ruồi và gián. 

Xem đáp án » 06/06/2020 1,609

Câu 4:

Dưới đây là các hình mô tả quá trình phát triển của bướm cải từ trứng cho đến khi thành bướm (loại bướm này thường đẻ trứng vào lá cảu các cây rau cải, bắp cải hoặc súp lơ).

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

- Hãy chỉ đâu là : Trứng, sâu (ấu trùng), nhộng, bướm.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,517

Câu 5:

Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 1,111

Câu 6:

Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu?

Xem đáp án » 06/06/2020 813

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK