Câu hỏi:

06/06/2020 1,600

Nêu một vài cách diệt ruồi và gián. 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách tiêu diệt: Giữ vệ sinh môi trường, nhà ở phun thuốc diệt ruồi, gián.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

Xem đáp án » 06/06/2020 4,992

Câu 2:

Hãy vẽ hoặc viết sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,577

Câu 3:

Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,367

Câu 4:

Dưới đây là các hình mô tả quá trình phát triển của bướm cải từ trứng cho đến khi thành bướm (loại bướm này thường đẻ trứng vào lá cảu các cây rau cải, bắp cải hoặc súp lơ).

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

- Hãy chỉ đâu là : Trứng, sâu (ấu trùng), nhộng, bướm.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,498

Câu 5:

Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 1,102

Câu 6:

Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu?

Xem đáp án » 06/06/2020 806

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK