Câu hỏi:

06/06/2020 1,324

Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú mẹ chưa?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống với thú mẹ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con, mỗi lứa nhiều con.

Xem đáp án » 06/06/2020 15,230

Câu 2:

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,117

Câu 3:

Bạn hãy cho biết hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn trong bụng mẹ.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 883

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK