Câu hỏi:

06/06/2020 14,718

Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con, mỗi lứa nhiều con.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Loài thú đẻ mỗi lứa 1 con: Ngựa, voi, vượn, hươu cao cổ, nai,…

- Loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con: Lợn, chó, mèo, hổ, gấu trúc, báo gấm, sư tử,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú mẹ chưa?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,256

Câu 2:

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,055

Câu 3:

Bạn hãy cho biết hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn trong bụng mẹ.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 823

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK