Câu hỏi:

23/09/2019 6,241

Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hòa với tên gọi chính thức là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc Cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) diễn ra dưới hình thức

Xem đáp án » 23/09/2019 35,962

Câu 2:

Vùng đất Nê-đéc-lan thuộc phạm vi địa lí của những quốc gia nào hiện nay?

Xem đáp án » 23/09/2019 26,371

Câu 3:

Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 23/09/2019 7,685

Câu 4:

Vào đầu thế kỉ XVI, nhân dân Nê-đéc-lan bị đặt dưới ách thống trị của

Xem đáp án » 23/09/2019 7,105

Câu 5:

Người lãnh đạo Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) là

Xem đáp án » 15/07/2020 6,961

Câu 6:

Sau cuộc đảo chính vào tháng 12/1688, thể chế chính trị nào đã được thiết lập ở nước Anh?

Xem đáp án » 23/09/2019 5,902

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »