Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 (có đáp án): Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  • 13546 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vùng đất Nê-đéc-lan thuộc phạm vi địa lí của những quốc gia nào hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Vào đầu thế kỉ XVI, nhân dân Nê-đéc-lan bị đặt dưới ách thống trị của

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hòa với tên gọi chính thức là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Khánh Linh

2 năm trước

ntt33

hay

1 năm trước

Keven

n

1 năm trước

nguyên Lương

N

1 năm trước

Nguyễn Hoàng Lam

Bình luận


Bình luận

Hoài Thương
20:06 - 09/11/2021

tuyệt

tạ thái dương
20:53 - 08/11/2022

hay mà

Đặng Hoàng Hà
09:36 - 10/11/2021

ôn thi với cái này khá tốt

tạ thái dương
20:51 - 08/11/2022

thì tốt chứ sao nữa