Câu hỏi:

07/06/2020 607

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 1 (môi trường rừng) ứng với khung c.

- Hình 2 (môi trường nước) ứng với khung d.

- Hình 3 (môi trường làng quê) ứng với khung a.

- Hình 4 (môi trường đô thị) ứng với khung b.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.

Xem đáp án » 07/06/2020 2,289

Câu 2:

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Xem đáp án » 07/06/2020 559

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK