Câu hỏi:

07/06/2020 562

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em sống ở làng quê.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.

Xem đáp án » 07/06/2020 2,307

Câu 2:

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 609

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK