Câu hỏi:

07/06/2020 404

Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có thể làm những việc sau để bảo vệ môi trường:

- Phân loại rác đúng nơi quy định.

- Sử dụng những loại khí đốt sinh học

- Trồng cây xanh, ngoài ra không phá hoại cây.

- Sử dụng các chất hóa học hợp lí.

- Tuyên truyền cho mọi người về tác hại của việc ô nhiễm môi trường và để xuất biện pháp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 07/06/2020 614

Câu 2:

Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 544

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK