Câu hỏi:

07/06/2020 612

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 543

Câu 2:

Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 07/06/2020 402

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK