Câu hỏi:

08/06/2020 17,656

1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten?

 

 

2. Hợp chất nào dưới đây là ankin ?

 

 

3. Gốc nào dưới đây là ankyl ?

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: 1 - B, 2 - A, 3 - D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1. Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. eten.

B. propen.

C. but-1-en.

D. pent-1-en.

2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac?

A. but-1-in

B. but-2-in

C. propin

D. etin

3. Chất nào sau đây không tác dụng với Br2 (tan trong CCl4) là?

A. but-1-in.

B. but-1-en.

C. xiclobutan.

D. xiclopropan.

Xem đáp án » 08/06/2020 19,579

Câu 2:

Cho axetilen phản ứng cộng với nước, xúc tác là HgSO4 và H2SO4 thì sản phẩm cuối cùng thu được là

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

Xem đáp án » 08/06/2020 8,138

Câu 3:

Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A, thu được 12,6 g H2O. Mặt khác, nếu dẫn 11,2 lít A (đktc) qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất phản ứng tối đa là 100 g.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 08/06/2020 8,107

Câu 4:

Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:

1. metan lẫn tạp chất là axetilen và etilen ;

2. etilen lẫn tạp chất là axetilen.

Xem đáp án » 08/06/2020 3,215

Câu 5:

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC xuất phát từ các chất vô cơ: CaO, HCl, H2O, C.

Xem đáp án » 08/06/2020 2,137

Câu 6:

Cho propin tác dụng với HCl theo hai gian đoạn liên tiếp thì sản phẩm chính thu được là:

 

 

Xem đáp án » 08/06/2020 1,847

Bình luận


Bình luận