Câu hỏi:

09/06/2020 1,440

 Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình sống, cơ thể lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Xem đáp án » 09/06/2020 293

Bình luận


Bình luận