Câu hỏi:

09/06/2020 16,307

Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

Xem đáp án » 09/06/2020 128,675

Câu 2:

Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

Xem đáp án » 09/06/2020 25,995

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941?

Xem đáp án » 09/06/2020 7,737

Câu 4:

Tháng 3/1921, ở Nga Xô viết diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 09/06/2020 5,183

Câu 5:

Nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 được thực hiện theo đường lối

Xem đáp án » 09/06/2020 3,245

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga khi bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước năm 1921?

Xem đáp án » 09/06/2020 2,695

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »