Câu hỏi:

09/06/2020 1,149

“…Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách mệnh Nga đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi lại ra sức cho công nông và các dân tộc bị áp bức, các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ đế quốc chủ nghĩa và tư bản…” Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến nội dung nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là gì?

Xem đáp án » 29/09/2019 31,182

Câu 2:

Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì

Xem đáp án » 09/06/2020 16,381

Câu 3:

Đạo luật nào không nằm trong “Chính sách mới” của nước Mĩ?

Xem đáp án » 29/09/2019 5,135

Câu 4:

Điểm giống nhau cơ bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?

Xem đáp án » 29/09/2019 3,811

Câu 5:

Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường hàng hóa, giới cầm quyền Nhật Bản đã

Xem đáp án » 29/09/2019 1,933

Câu 6:

Một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là đều

Xem đáp án » 09/06/2020 1,448

Câu 7:

Trước hành động chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược của các nước phát xít, thái độ của Liên Xô có điểm gì khác biệt so với Mĩ, Anh, Pháp?

Xem đáp án » 29/09/2019 1,380

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »