Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945) (phần 2)

  • 1530 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là đều

Xem đáp án

Đáp án đúng A


Câu 3:

So với cách mạng tháng Hai, Cách mạng tháng Mườiở Nga năm 1917 có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 4:

Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh ý nghĩa của những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm 20-30 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm 20-30 của thế kỉ XX đã:

- Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Xô Viết.

- Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội

- Tạo ra tiềm lực vững chắc để Liên Xô có thể đứng vững trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít

- Làm thất bại âm mưu bao vây, cô lập Liên Xô của các nước đế quốc

=> Đáp án C: đến trước chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất tồn tại giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận