Câu hỏi:

10/06/2020 478

Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Mô tả cách tiến hành thí nghiệmNhận xét hiện tượng và kết luận

   Dùng hai cây nến như nhau và hai lọ thủy tinh không bằng nhau.

   Hình 1: lọ nhỏ

   Hình 2: lọ to

   Cây nến trong hình 1 sẽ tắt nhanh hơn, cây nến trong hình 2 sẽ cháy lâu hơn.

   Bởi vì lọ to chứa nhiều không khí hơn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn các từ có trong khung để diền vào chỗ … của các câu sau cho phù hợp. (Lưu ý một từ có thể sử dụng nhiều lần)

Ni-tơ, sự cháy, quá nhanh, không khí

Xem đáp án » 10/06/2020 947

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

   Trước khi làm thí nghiệm hãy dự đoán kết quả.

Xem đáp án » 10/06/2020 371

Bình luận


Bình luận