Câu hỏi:

10/06/2020 950

Chọn các từ có trong khung để diền vào chỗ … của các câu sau cho phù hợp. (Lưu ý một từ có thể sử dụng nhiều lần)

Ni-tơ, sự cháy, quá nhanh, không khí

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ô-xi trong không khí cần cho sự cháy

   b) Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi và sự cháy diễn ra lâu hơn

   c) Ni-tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra quá nhanh.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng sau:

Xem đáp án » 10/06/2020 480

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

   Trước khi làm thí nghiệm hãy dự đoán kết quả.

Xem đáp án » 10/06/2020 374

Bình luận


Bình luận