Câu hỏi:

10/06/2020 2,173

Em hãy tự liên hệ và ghi những việc em đã làm thể hiện sự trung thực trong học tập

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Không gian lận trong thi cử, học tập.

  - Không chép bài tập về nhà của bạn dù bài khó mà cố gắng đọc hiểu thêm sách nâng cao, tài liệu.

  - Không gian dối trong học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giờ kiểm tra Toán, thấy Bình không làm được bài, Toàn có ý định cho Bình chép bài của mình.

- Theo em, Bình có thể có những cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó?

- Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?

Xem đáp án » 10/06/2020 3,745

Câu 2:

 Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao?

  a) Em nhìn thấy bạn Nam chép bài của bạn Hằng trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt.

  b) Em biết Bích chép bài của bạn trong giờ kiểm tra nên được điểm cao và được cô giáo khen.

  c) Bạn giận em vì đã không cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.

Xem đáp án » 10/06/2020 2,053

Câu 3:

Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

   a) Muốn trung thực trong học tập cần phải tự học bài.

   b) Không nên giấu dốt, chỗ nào chưa hiểu nên hỏi bài bạn bè và thầy, cô giáo.

   c) Khi bạn nhờ hướng dẫn, giải thích bài nên vui vẻ, tận tình giúp bạn.

   d) Nếu bạn bè và cô giáo không biết về hiện tượng không trung thực trong học tập thì không cần thiết phải nói ra.

   đ) Người trung thực trong học tập là người có lòng tự trọng và dũng cảm.

   e) Người trung thực trong học tập là người ham học hỏi, luôn muốn tiến bộ và tự lập.

Xem đáp án » 10/06/2020 1,221

Câu 4:

Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để hoàn chỉnh một câu nói về chủ đề “Trung thực trong học tập”.

Xem đáp án » 10/06/2020 1,158

Câu 5:

Em hãy khoanh vào chữ cái trước những biểu hiện của trung thực trong học tập

Xem đáp án » 10/06/2020 589

Bình luận


Bình luận