Câu hỏi:

10/06/2020 1,207

Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

   a) Muốn trung thực trong học tập cần phải tự học bài.

   b) Không nên giấu dốt, chỗ nào chưa hiểu nên hỏi bài bạn bè và thầy, cô giáo.

   c) Khi bạn nhờ hướng dẫn, giải thích bài nên vui vẻ, tận tình giúp bạn.

   d) Nếu bạn bè và cô giáo không biết về hiện tượng không trung thực trong học tập thì không cần thiết phải nói ra.

   đ) Người trung thực trong học tập là người có lòng tự trọng và dũng cảm.

   e) Người trung thực trong học tập là người ham học hỏi, luôn muốn tiến bộ và tự lập.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Tán thành.

   - Chúng ta cần phải tự học bài thì mới có thể làm được bài trong kiểm tra, thi cử. Do đó không cần phải đi chép bài của bạn và trở nên trung thực trong học tập.

b) Tán thành.

   - Khi chưa hiểu bài nên hỏi bạn bè, thầy cô để hiểu bài hơn. Từ đó có thể làm được bài tập cũng như bài kiểm tra mà không cần phải đi chép bài bạn.

c) Tán thành.

   - Nếu chúng ta không vui vẻ, tận tình thì bạn sẽ cảm thấy tự mình rất phiền phức, xấu hổ khi nhờ chúng ta hướng dẫn và từ đó lần sau sẽ không nhờ ai hướng dẫn nữa. Kết quả là ngày càng không hiểu bài khi gặp bài khó.

d) Tán thành.

   - Khi nói ra chúng ta phải xem được và mất điều gì. Nếu chúng ta nói với cô giáo điều đó và chỉ đích danh một ai đó thì chúng ta sẽ không nhận được sự cảm kích mà sẽ bị nhận sự thù ghét của bạn bè. Do đó cần phải ứng xử khéo léo trong trường hợp.

đ) Tán thành.

   - Không cầu cứu, xin xỏ bạn cho chép bài, sẵn sàng nhận phạt khi không làm bài tập là biểu hiện của người có lòng tự trọng, dũng cảm và biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

e) Tán thành.

   - Khi trung thực trong học tập ta cần phải có lượng kiến thức đủ để hoàn thành các bài kiểm tra, thi cử. Do đó cần phải ham học hỏi, muốn tiến bộ, tự lập và không cần phải phụ thuộc vào người khác thì mới trung thực trong học tập được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giờ kiểm tra Toán, thấy Bình không làm được bài, Toàn có ý định cho Bình chép bài của mình.

- Theo em, Bình có thể có những cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó?

- Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?

Xem đáp án » 10/06/2020 3,730

Câu 2:

Em hãy tự liên hệ và ghi những việc em đã làm thể hiện sự trung thực trong học tập

Xem đáp án » 10/06/2020 2,167

Câu 3:

 Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao?

  a) Em nhìn thấy bạn Nam chép bài của bạn Hằng trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt.

  b) Em biết Bích chép bài của bạn trong giờ kiểm tra nên được điểm cao và được cô giáo khen.

  c) Bạn giận em vì đã không cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.

Xem đáp án » 10/06/2020 2,049

Câu 4:

Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để hoàn chỉnh một câu nói về chủ đề “Trung thực trong học tập”.

Xem đáp án » 10/06/2020 1,152

Câu 5:

Em hãy khoanh vào chữ cái trước những biểu hiện của trung thực trong học tập

Xem đáp án » 10/06/2020 587

Bình luận


Bình luận