Câu hỏi:

10/06/2020 376

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
SÂm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên
ĐCàng đứng xa nguồn âm thì nghe càng nhỏ
SÂm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.
SÂm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất rắn.
ĐÂm thanh có thể truyền qua nước biển.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một bạn gõ trống tại A. Hãy viết hai điều kiện để một bạn khác (bình thường về thính giác) đứng ở B nghe được tiếng chuông.

Xem đáp án » 10/06/2020 461

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trường hợp nào sau đây cho thấy âm thanh có thể truyền qua nước?

Xem đáp án » 10/06/2020 275

Bình luận


Bình luận