Câu hỏi:

10/06/2020 463

Một bạn gõ trống tại A. Hãy viết hai điều kiện để một bạn khác (bình thường về thính giác) đứng ở B nghe được tiếng chuông.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Gõ không quá nhỏ.

  - Không đứng quá xa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 10/06/2020 378

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trường hợp nào sau đây cho thấy âm thanh có thể truyền qua nước?

Xem đáp án » 10/06/2020 276

Bình luận


Bình luận