Câu hỏi:

11/06/2020 290

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1.1 Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?

   a) Khí ô-xi

   b) Khí ni-tơ

   (c) Khí các-bô-níc

   d) Cả ba loại trên

   1.2 Trong quá trình quang hợp, thực vật thải ra khí nào?

   (a) Khí ô-xi

   b) Khí ni-tơ

   c) Khí các-bô-níc

   d) Cả ba loại trên

   1.3 Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí nào?

   a) Khí ô-xi

   b) Khí ni-tơ

   c) Khí các-bô-níc

   d) Cả ba loại trên

   1.4 Trong quá trình hô hấp, thực vật thải ra khí nào?

   a) Khí ô-xi

   b) Khí ni-tơ

   (c) Khí các-bô-níc

   d) Cả ba loại trên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 11/06/2020 334

Bình luận


Bình luận