Câu hỏi:

11/06/2020 334

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
ĐThực vật lấy khí các-bô-níc và thải ô-xi trong quá trình quang hợp
ĐThực vật cần ô-xi để thực hiện quá trình hô hấp
SHô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 289

Bình luận


Bình luận