Câu hỏi:

11/06/2020 539

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp.

Ô-xi, nước, chất khoáng, các chất khoáng khác, hơi nước, khí các-bô-níc, trao đổi thức ăn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc, chất khoáng và hơi nước. Đồng thời thải ra khí ô-xi và các chất khoáng khác. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi thức ăn ở thực vật.

 - Trong quá trình sống, thực vật còn cần phải hô hấp. Khi hô hấp thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ … để hoàn thành sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.

Xem đáp án » 11/06/2020 853

Câu 2:

Đánh mũi tên và điền tên các khí vào chỗ … trong sơ đồ trao đổi khí của thực vật dưới đây cho phù hợp.

Xem đáp án » 11/06/2020 540

Bình luận


Bình luận

KumRan Be
11:15 - 15/05/2022

Chọn các từ: khí ô-xi, khí các-bô-níc, hơi nước, các chất khoáng để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.
Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy từ môi trường ……………… và thải ra ………………… .Trong quá trình trao đổi chất, thực vật lấy từ môi trường nước, khí các-bô-níc và …………………….……., thải ra …………………, khí ô-xi và các chất khoáng khác.