Câu hỏi:

11/06/2020 854

Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ … để hoàn thành sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh mũi tên và điền tên các khí vào chỗ … trong sơ đồ trao đổi khí của thực vật dưới đây cho phù hợp.

Xem đáp án » 11/06/2020 540

Câu 2:

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp.

Ô-xi, nước, chất khoáng, các chất khoáng khác, hơi nước, khí các-bô-níc, trao đổi thức ăn

Xem đáp án » 11/06/2020 539

Bình luận


Bình luận