Câu hỏi:

11/06/2020 533

Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền ba đến năm tên con vật vào chỗ … trong bảng sau cho phù hợp.

   (Lưu ý: không viết tên những con vật đã có trong bài).

Xem đáp án » 11/06/2020 325

Bình luận


Bình luận