Câu hỏi:

11/06/2020 325

Điền ba đến năm tên con vật vào chỗ … trong bảng sau cho phù hợp.

   (Lưu ý: không viết tên những con vật đã có trong bài).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Nhóm động vật ăn động vật khácNhóm động vật ăn thực vậtNhóm động vật ăn tạp
Sư tửThỏChó
BáoKhỉMèo
SóiGấu trúcLợn
Linh cẩuHà mãChuột
RắnVoi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng.

Xem đáp án » 11/06/2020 532

Bình luận


Bình luận