Câu hỏi:

11/06/2020 281

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

   "Thức ăn" của cây ngô ở hình 1 trang 130 SGK là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Khí các-bô-níc

 b) Chất khoáng

 c) Nước

 (d) Nước, khí các-bô-níc, chất khoáng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Xem đáp án » 11/06/2020 453

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 368

Bình luận


Bình luận