Câu hỏi:

11/06/2020 369

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2.1 Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (như chất bột đường) từ những chất vô cơ (như nước và khí các-bô-níc)?

   a) Con người.

   b) Động vật

   (c) Thực vật.

   2.2 Thức ăn của châu chấu ở hình 3 trang 131 SGK là gì?

   (a) Lá ngô

   b) Ếch

   c) Chất khoáng

   2.3 Thức ăn của ếch ở hình 4 trang 131 SGK là gì?

   a) Lá ngô

   (b) Châu chấu

   c) Chất khoáng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Xem đáp án » 11/06/2020 453

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

   "Thức ăn" của cây ngô ở hình 1 trang 130 SGK là gì?

Xem đáp án » 11/06/2020 281

Bình luận


Bình luận