Câu hỏi:

11/06/2020 564

Khoanh vào chứ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1.1 "Thức ăn" của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

   a) Phân bò

   b) Vi khuẩn.

   (c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

   1.2 Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

   a) Cáo

   (b) Cỏ

   c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

   1.3 Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

   (a) Thỏ

   b) Cỏ

   c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

   1.4 "Thức ăn" của cỏ hình 2 trang 132 SGK là gì?

   a) Cáo

   b) Cỏ

   (c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy xác chết.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Xem đáp án » 11/06/2020 2,222

Câu 2:

Dựa vào hình 1 trang 132 SGK để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò.

Xem đáp án » 11/06/2020 1,901

Câu 3:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

   Trong tự nhiên các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?

Xem đáp án » 11/06/2020 678

Bình luận


Bình luận